Komornik zajął Twoją własność choć nie miałeś długów? Zobacz co wtedy zrobić

zajęcie komornicze

zajęcie komorniczeCzasem zdarza się, że komornik sądowy w procesie egzekucji zabezpiecza przedmioty, które należą do osoby trzeciej, niezwiązanej z długiem. Może to być osoba mieszkająca z dłużnikiem, lub ktoś, kto pożyczył dłużnikowi swoje przedmioty, na przykład laptopa, telefon, a nawet ciągnik rolniczy. W takim przypadku jak można bronić swoich praw i jak dochodzić zwrotu przedmiotu z egzekucji? W takich sytuacjach niezbędne jest wystąpienie z pozwem o uwolnienie z egzekucji

Zajęcie rzeczy ruchomych przez komornika sądowego

Kiedy komornik przeprowadza egzekucję, to zajmuje wszystkie najcenniejsze rzeczy z mieszkania oraz całej posesji dłużnika. Jeśli podczas egzekucji dłużnik nie ma dowodów na to, że przedmioty nie są jego, to niekiedy trafiają one do komornika i należy później jak najszybciej działać, by jej odzyskać.

Często jest tak, że to współlokatorzy dłużnika tracą swoje przedmioty. Jeśli wynajmujesz z kimś mieszkanie i nie będzie Cię podczas egzekucji przez komornika rzeczy, jakie należą do Twojego współlokatora, to możesz stracić swoje dobra i będziesz musiał interweniować. To często dzieje się w domu rodzinnym, ale bywa, że komornik zabierze rzecz pożyczoną. 

Co możesz wtedy zrobić? Jak najszybciej udać się do sądu z powództwem o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji i odzyskania go. Najlepiej, jeśli masz jakiś dowód posiadania – paragon, historię zakupu na koncie bankowym, a nawet zdjęcia z przedmiotem, czy wiadomości z bliskimi sprzed jakiegoś czasu, gdy informujesz o zakupie. Jeśli przedmiotem jest na przykład komputer, to dowodem będą też Twoje prywatne pliki na nim zapisane.

Jak osoba trzecia może bronić swoich praw?

Możesz wystąpić  do Sądu z powództwem o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (pozew o zwolnienie od egzekucji). Zgodnie bowiem z treścią art 841§1 kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 841. § 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia

zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza

jej prawa.

  • 2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela

pozwać również dłużnika.

  • 3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się

o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach

odrębnych.

Jak uniknąć kosztów procesu o zwolnienie od egzekucji?

Wniosek o uwolnienie zajętego dobra z procesu egzekucyjnego podlega opłacie w wysokości 5% wartości przedmiotu. Istotne jest, aby osoba trzecia, której mienie zostało zabezpieczone, uniknęła kosztów sądowych, kierując do wierzyciela – czyli podmiotu, który rości sobie prawo do spełnienia świadczenia od dłużnika – specjalne pismo z wezwaniem do uwolnienia zabezpieczonego przedmiotu z egzekucji komorniczej. W wielu przypadkach to wystarcza, aby wierzyciel zrezygnował z egzekucji z mienia nienależącego do dłużnika.

Jednakże, jeżeli wierzyciel nie zgodzi się na uwolnienie mienia należącego do osoby trzeciej z procesu egzekucji lub nie odpowiada na wezwanie, zgodnie z art. 841 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego, należy w terminie miesiąca od dnia uzyskania wiadomości o naruszeniu prawa złożyć pozew do sądu.

Powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji

Pytanie: Gdzie powinniśmy złożyć wniosek, jeżeli chcemy zaskarżyć zajęcie przedmiotu? Odpowiedź: Zgłoszenie wniosku o zwolnienie przedmiotu z procesu egzekucji powinno nastąpić w sądzie właściwym miejscowo, na obszarze którego toczy się proces egzekucji. Rodzaj sądu (Sąd Rejonowy czy Okręgowy) zależy od wartości przedmiotu, który jest przedmiotem sporu.

Pytanie: Przeciwko jakiej stronie powinien być skierowany nasz wniosek? Czy komornik jest stroną w tym sporze?
Odpowiedź: Osoba, której własność została zajęta przez komornika, powinna złożyć wniosek przeciwko osobie dłużnej. Jeśli jednak prawa osoby trzeciej do zajętego przedmiotu są kwestionowane przez dłużnika, wniosek powinien być skierowany również przeciwko niemu.

Pytanie: Jakie informacje powinniśmy uwzględnić w naszym wniosku o zwolnienie przedmiotu z procesu egzekucji?
Odpowiedź: Przy składaniu wniosku o zwolnienie konkretnych przedmiotów z egzekucji, powinniśmy szczegółowo opisać, które przedmioty są objęte – dobrze podać szczegółową specyfikację (na przykład, „komputer Lenovo, 12-calowy, typ LED, model xxx,, kolor czarny, nabyty w 2012 roku”). Dodatkowo, w pozwie powinniśmy wnieść o przeprowadzenie i dopuszczenie określonych dowodów, takich jak przesłuchanie wybranych świadków czy prezentacja dowodów zakupu w formie rachunków lub faktur. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie uczestniczyć osobiście w rozprawie, powinniśmy zaznaczyć, że może ona przebiegać także pod naszą nieobecność. W celu prawidłowego przygotowania wniosku, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem. Prawidłowo sformułowany i złożony w odpowiednim terminie wniosek często prowadzi do wydania wyroku korzystnego dla nas, który uniemożliwia dalszą egzekucję z przedmiotów należących do osoby trzeciej.

Artykuł stanowi tylko zbiór ogólnodostępnych informacji, w celu indywidualnego doradztwa najlepiej skierować się do specjalisty

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *