Komornik zajął Twoją własność choć nie miałeś długów? Zobacz co wtedy zrobić

Komornik zajął Twoją własność choć nie miałeś długów? Zobacz co wtedy zrobić

Zdarza się, że komornik sądowy w trakcie przeprowadzania egzekucji zajmuje rzeczy należące do osoby trzeciej niemającej długów, która na przykład tylko mieszka z dłużnikiem lub która powierzyła dłużnikowi swoje rzeczy na przechowanie. Jak w takiej sytuacji można chronić swoje prawa i w jaki sposób starać się o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji? W takich okolicznościach koniecznym jest pozew o zwolnienie od egzekucji.

Artykuł powstał przy współpracy z adwokatem Pawłem Szajdakiem.

Zajęcie rzeczy ruchomych przez komornika sądowego

W trakcie przeprowadzenia egzekucji bardzo często dochodzi do sytuacji, w której to komornik sądowy dokonuje zajęcia rzeczy ruchomych takich jak np. samochód, telewizor, sprzęt komputerowy nie będących własnością dłużnika, lecz osoby trzeciej.

Dzieje się tak w szczególności kiedy osoba trzecia zamieszkuje wspólnie z dłużnikiem lub należące do osoby trzeciej rzeczy ruchome są w posiadaniu dłużnika. Osoba trzecia nie pozostaje jednak bez możliwości ochrony swoich praw, gdyż przysługuje jej środek obrony w postaci  wystąpienia do Sądu z powództwem o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji.

Jak osoba trzecia może bronić swoich praw?

Jak już wspomnieliśmy, osobie trzeciej przysługuje specjalny środek obrony swoich praw w postaci wystąpienia do Sądu z powództwem o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (pozew o zwolnienie od egzekucji). Zgodnie bowiem z treścią art 841§1 kodeksu postępowania cywilnego osoba trzecia może żądać zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

Art. 841. § 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia
zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza
jej prawa.
§ 2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela
pozwać również dłużnika.
§ 3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się
o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach
odrębnych.

Jak uniknąć kosztów procesu o zwolnienie od egzekucji?

Komornik zajął Twoją własność choć nie miałeś długów? Zobacz co wtedy zrobićPozew o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji podlega opłacie w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Aby osoba trzecia, której rzeczy zostały zajęte, mogła uniknąć ponoszenia kosztów procesu ważne aby jeszcze przed wniesieniem pozwu do sądu skierowała do wierzyciela , czyli osoby która żąda spełnienia świadczenia od dłużnika specjalne pismo w którym wezwie go do zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji komorniczej. Często jest to wystarczające do tego, żeby wierzyciel odstąpił od egzekucji z przedmiotów należących do osoby trzeciej.

Jednakże w przypadku, gdy wierzyciel w odpowiedzi na skierowane do niego wezwanie nie zgodzi się na zwolnienie przedmiotów należących do osoby trzeciej spod egzekucji lub nasze wezwanie pozostanie bez odpowiedzi z jego strony  należy  zgodnie z art. 841 § 3 k.p.c wnieść do Sądu powództwo w terminie miesiąca od dnia powzięcia informacji o naruszeniu prawa.

Powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji

a) Do jakiego sądu wnieść powództwo?

Powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji wnosi się do Sądu rzeczowo właściwego, w okręgu którego prowadzi się egzekucję. W zależności o wartości przedmiotu sporu będzie to Sąd Rejonowy bądź Sąd Okręgowy.

b) Przeciwko komu wytoczyć powództwo? Czy komornik będzie stroną?

Osoba trzecia, której własność zajął komornik, powinna wytoczyć powództwo przeciwko wierzycielowi, a w przypadku gdy dłużnik kwestionuje prawo osoby trzeciej do zajętego przedmiotu również przeciwko dłużnikowi.

c) Co powinno zawierać powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu?

Po pierwsze, pamiętajmy iż wnosząc o zwolnienie od egzekucji konkretnych ruchomości przedmiotów powinniśmy precyzyjnie określić o jakie przedmioty chodzi (np. telewizor marki LG, 49″, typu LED, model 49LH541V, o rozdzielczości Full HD, kolor czarny, kupiony w 2015 roku).

Po drugie, w pozwie wnosimy o przeprowadzenie i dopuszczenie określonych dowodów. Chodzi tu na przykład o przesłuchanie określonych świadków czy przedstawienie dowodów zakupu danej rzeczy w postaci rachunków lub faktur.

Na wypadek gdybyśmy nie mogli uczestniczyć osobiście w rozprawie warto także wskazać, iż może być ona przeprowadzona również pod naszą nieobecność . Chcąc mieć jednak pewność, iż nasze będzie dobrze przygotowane warto skorzystać z porady zaufanego prawnika (prawnik tychy). Prawidłowo napisany i wniesiony w terminie pozew skutkuje bardzo często wydaniem korzystnego dla nas wyroku. Korzystny w tym przypadku wyrok ma ten skutek prawny, iż wierzyciel nie może egzekwować roszczenia z zajętych przez komornika przedmiotów należących do osoby trzeciej.

Szanowni Czytelnicy jeżeli nurtują Was inne problemy prawne to warto skorzystać z profesjonalnej porady prawnej.

Zobacz również: Zainstalowałeś na służbowym komputerze pirackie oprogramowanie? Sprawdź co Ci grozi

Może Ci się również spodoba

3 komentarze

  1. Gruzal pisze:

    Nie rozumiem jak w cywilizowanym kraju może dojść do sytuacji w której zajmowany jest majątek innej osoby, która ze sprawą nie ma de facto nic wspólnego. Takie rzeczy tylko w PL chyba… i jeszcze trzeba samemu składać pozwy żeby łaskawie nasze sprzęty zostały wyłączone spod egzekucji – no pięknie, nie dość że tracimy na tym nerwy, czas to jeszcze najczęściej pieniądze – a taki prawdziwy dłużnik ma wszystko w tyle, niech inni się martwią

  1. 21 października 2017

    […] Sprawdź: Komornik zajął Twoją własność choć nie miałeś długów? Zobacz co wtedy zrobić […]

  2. 26 stycznia 2018

    […] Sprawdź: Komornik zajął Twoją własność choć nie miałeś długów? Zobacz co wtedy zrobić […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.